17.jpg


Monumentenwacht Utrecht

Stichting Monumentenwacht Utrecht stelt zich ten doel het verval van cultuurhistorische bouwwerken in de provincie te voorkomen. Zonder dat daar winst mee beoogd wordt. Om dat te bereiken worden vooral preventieve maatregelen genomen of aangegeven. Zo voert Monumentenwacht regelmatig inspecties uit, waarbij kleine gebreken (zoals een afgewaaide dakpan of een gescheurde lei) direct worden verholpen. Daarnaast geeft zij aanvullende adviezen over de aanpak van grotere onderhoudswerkzaamheden.
 

3 veelgestelde vragen

1. Voert de Monumentenwacht ook zelf onderhoudswerkzaamheden uit?

Antwoord:
De Monumentenwacht voert kleine reparaties tijdens de inspectie uit.

 

2. Ik wil iets aan mijn monument veranderen. Bij wie moet ik zijn?

Antwoord:
Iedere eigenaar met plannen voor zijn monument moet zich melden bij de gemeente voor een bouw- en/of monumentenvergunning. De gemeente beslist dan of de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) erbij betrokken moet worden. Voor veel woonhuizen zal dat - reeds nu in grotere gemeenten en in de toekomst overal - steeds minder het geval zijn.

 

3. Wie moet ik hebben voor de uitvoering van mijn onderhoudswerk?

Antwoord:
Voor vragen over bedrijven voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, verwijzen wij u door naar Vakgroep Restauratie, www.vakgroeprestauratie.nl, tel. 033-4659465.


Subsidieg
evers Monumentenwacht


De Provincie Utrecht is, sinds de decentralisatie van de Monumentenwacht in Nederland in 1985, de belangrijkste subsidiegever van de Stichting Monumentenwacht Utrecht. Dankzij de structurele steun kan de Monumentenwacht een aantrekkelijk uurtarief hanteren.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is onze vaste subsidiegever wanneer er uitbreiding van de inspectiecapaciteit plaatsvindt. Steeds als er een nieuw team op de weg komt, geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds de Monumentenwacht een stevige bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe inspectiebus

 Provincie Utrecht                        Prins Bernhard Cultuurfonds