Inspectie en advies

Lid worden

hoe werkt Monumentenwacht Utrecht

De kerntaak van Monumentenwacht Utrecht is om door middel van inspecties het verval van monumentaal erfgoed te voorkomen en bij te dragen aan de instandhouding.
Deze taak kan op allerlei manieren ingevuld worden. Voor ons is het belangrijk dat de wijze van inspectie en de frequentie voldoet aan uw wensen en goed aansluit bij het doel dat u voor ogen heeft.
Als u een SIM-aanvraag wilt doen, heeft u een andere aanpak nodig, dan als u een echte doe-het-zelver bent die vooral hulp zoekt bij (bijvoorbeeld) de prioritering van de werkzaamheden of bij het inspecteren van moeilijk bereikbare plekken.
Monumentenwacht Utrecht heeft voor ieder pand en voor iedere vraag een aanpak op maat. Hoewel onze wachters getraind zijn om zo goed mogelijk de bouwkundige staat van uw pand in kaart te brengen, is het vrijwel onmogelijk om alle (potentiële) problemen te voorzien. Uiteraard doen wij ons best om zo volledig mogelijk te zijn en u zo goed mogelijk te informeren over uw pand.

klein noodherstel

Monumentenwacht Utrecht heeft een depot met oude bouwmaterialen. Deze worden gebruikt voor kleine noodreparaties tijdens de inspectie. Denkt u bijvoorbeeld aan het vervangen van een pan of een lei. Zo kunnen we een (klein) probleem snel oplossen.

lidmaatschap

Als u lid bent van Monumentenwacht Utrecht heeft u recht op inspecties tegen een gereduceerd tarief.
Dit tarief geldt voor onze kerntaken:
- inspecties 
- noodherstel tijdens inspecties
- rapportage met prioritering
- calamiteitenregeling (noodherstel om het pand wind- en waterdicht te houden)
- alle werkzaamheden die nodig zijn om een inspectie uit te voeren, zoals het maken van dakplattegronden, een veiligheidsplan of een risicoinventarisatie maar ook het leeghalen van de goten (ter inspectie ervan)

U kunt ons tevens inschakelen voor aanvullende diensten, zoals het maken van een werkomschrijving, bouwbegeleiding of het beoordelen van de kwaliteit van de uitvoering. Ook voor meerjarenonderhoudsplannen en SIM-aanvragen kunt u bij ons terecht. 

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

 

tarieven 2017 voor leden

€ 35,00 - lidmaatschap basistarief per jaar

€ 10,00 - toeslag per object

€ 39,50 - uurtarief gesubsidieerde periodieke inspectie, de kerntaak van Monumentenwacht Utrecht

€ 55,00 - uurtarief niet-binnen de kerntaak vallende werkzaamheden, maar wel gesubsidieerd

Over deze bedragen is geen BTW verschuldigd.

 

Aan uw recht op een gesubsidieerde inspectie zitten een aantal voorwaarden, die mede afhankelijk van de voorwaarden van onze subsidieverstrekkers.

Voor 2017 geldt: 

- woonhuizen hebben recht op een gesubsidieerde inspectie per 27 mnd.

- overige objecten hebben recht op een gesubsidieerde inspectie per 15 mnd.

Wilt u dat wij vaker komen? Bijvoorbeeld om een kleine inspectie uit te voeren op een specifiek onderdeel? Of om moeilijk bereikbare goten schoon te maken? Natuurlijk kan dat! Klik hier voor het maken van een afspraak.

 

Het uurtarief voor extra diensten, zoals assistentie bij het beoordelen van offertes, controle van uitgevoerde restauratie- of onderhoudswerkzaamheden etc. is € 79,50 (exclusief 21% BTW)

tarieven 2017 voor niet-leden

Niet-leden kunnen geen gebruik maken van het gesubsidieerd tarief.

Inspectie, rapportage en noodherstel                   
€ 79,50 excl. BTW per persoon per uur plus € 25,00 voorrij- en administratiekosten.

Natuurlijk helpen we u graag bij de instandhouding van uw pand. Voor een prijsopgave kunt u het beste contact met ons opnemen, zodat wij u een aanbieding kunnen doen die bij uw wensen past.

aanbiedingen

Op dit moment hebben wij geen speciale aanbiedingen.

Inspectie aanvragen

rondje met de Wacht

u loopt met een wachter rond uw pand. Hij geeft u tips over de stand van zaken van uw pand en waar u als eerste uw aandacht op moet richten. Zo krijgt u een indruk van hoe Monumentenwacht Utrecht werkt en weet u waar u op moet letten bij het onderhoud van uw pand.

Na dit bezoek kunt u beslissen hoe u de hulp van ons verder wilt invullen. Misschien wilt u een uitgebreidere inspectie uit laten voeren, bijvoorbeeld op een onderdeel waarvan de wachter heeft aangegeven dat hij problemen ziet of verwacht. Wellicht besluit u samen met uw wachter dat een volgende inspectie pas over anderhalf jaar nodig is. De wachter zal u daarover adviseren.

eerste inspectie

Bij een eerste inspectie doen we een zogenaamde 0-meting. Deze meting vormt de basis voor alle vervolginspecties. Er vindt een analyse plaats van de maatregelen die we moeten treffen om veilig het dak op te kunnen. Voor het rapporteren en voor volgende inspecties maken we ook een dakplattegrond. 

Een eerste inspectie vergt daarom een hogere investering dan de vervolginspecties. 

Wilt u niet direct een volledige inspectie? Kies dan voor een Rondje met de Wacht

vervolginspectie

Monumentenwacht Utrecht werkt volgens de methodiek van het Inspectiehandboek. Bij een standaardinspectie werken we volgens deze methodiek.

Maar wij leveren ook maatwerk: als u het inspectierapport nodig heeft voor bijvoorbeeld een subsidieaanvraag, dan heeft u doorgaans een uitgebreid rapport nodig. Daar hoort een uitgebreide inspectie bij.

We noemen dit een uitgebreide inspectie, maar geen enkele inspectie is uitputtend.

het dak op

Ons motto is ‘handen op het dak’. Veel gebreken van daken zijn vanaf de grond niet te zien, terwijl het dak het belangrijkste onderdeel is om een pand wind- en waterdicht te houden. Een dakinspectie maakt daarom standaard onderdeel uit van onze inspecties.

Als we het dak op gaan, gebeurt dit om veiligheidsredenen altijd met 2 personen. Ook vindt er een analyse plaats van de veiligheidsmaatregelen die we moeten treffen om veilig het dak op te kunnen. Voor het rapporteren en voor volgende inspecties maken we ook een dakplattegrond. 

 

Monumentenwacht Utrecht voert soms ook inspecties uit met een klimteam. Bij bijzondere objecten is een inspectie het beste uit te voeren door te abseilen. Al hangend aan touwen kunnen de wachters controles en klein werk uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het (voorlopig) vastzetten van loszittende stenen en voegen of het repareren van leien. Een uitkomst voor hele hoge objecten en zeer moeilijk bereikbare plekken!

extra inspectie

Het kan zijn dat u zich tussentijds toch zorgen maakt om uw pand. Of u wilt een extra controle op een onderdeel waarvan u weet dat er problemen te verwachten zijn. Wij plannen graag een extra inspectie in. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.

 

maatwerk: quick scan

Een beknopte inspectie in de vorm van een Quick Scan kan een uitkomst zijn voor een globale indruk van de bouwkundige staat van vele panden. De Quick Scan biedt een uitkomst voor een woningbouwvereniging of een gemeente.

Met de quick scan-gegevens kan gericht gestuurd worden op de instandhouding. De opdrachtgever krijgt een beeld van de onderhouds- en restauratiebehoefte van de panden. Erkan een monitoringssystematiek aangekoppeld worden. Zo kan men vormgeven aan uw wettelijke plicht voor een goede instandhouding van het erfgoed.

Informatie aanvragen

wind- en waterdichtregeling

Als u een pand wilt herbestemmen, kan dit een lang proces zijn. Tijdens dit proces wilt u zo min mogelijk geld aan het onderhoud van het pand besteden.

Toch is de basis voor het behoud van een pand het wind- en waterdicht houden. Het Rijk erkent dit dilemma en komt u tegemoet met een subsidie voor het wind- en waterdicht houden. Voorwaarden zijn dat u serieus werk maakt van de herbestemming en de tijdelijke maatregelen sober zijn.

Wij kunnen voor u een inspectie uitvoeren om de meest noodzakelijke werkzaamheden op een rij te zetten.

calamiteiteninspectie

Na een storm is het belangrijk dat u een rondje om uw pand maakt en kleine stormschade direct verhelpt. Dit voorkomt kostbare vervolgschade. Wij helpen u daar graag mee. Vraag ons om een calamiteiteninspectie of stormcheck!

gotenservice

Voor een lange levensduur van uw goten moeten ze regelmatig schoongemaakt worden, want het zuur uit rottend blad tast uw goten aan. Hoe vaak hangt natuurlijk af van de omstandigheden, zoals de bomen om uw pand. U kunt ons inschakelen voor het schoonmaken van uw goten, denk daarbij vooral aan moeilijk bereikbare en hoge goten.

subsidieaanvragen

Monumentenwacht Utrecht kan uw subsidieaanvraag verzorgen. Wij weten wat er nodig is om een SIM-aanvraag succesvol in te dienen en kunnen voor u de benodigde onderzoeken en het papierwerk verzorgen.

advies bij planning en uitvoering

Monumentenwacht Utrecht kan u assisteren in alle aspecten van de instandhouding: van inspectie tot uitvoering tot oplevering. 

Wij adviseren u over het opstellen van een werkomschrijving en de kwaliteit van een offerte voor u beoordelen. Ook kunnen we voor u naar aanleiding van een volledig inspectierapport een nader instandhoudingsplan voor u uitwerken, bijvoorbeeld een meerjarenonderhoudsplan met bijbehorende, indicatieve begroting om uw instandhoudingswerk goed te plannen. U kunt ons ook inschakelen voor een kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering en bij de oplevering. Zo weet u zeker dat al het werk goed is uitgevoerd. 

een monument kopen?

Overweegt u een monument te kopen, dan wilt u weten wat u te wachten staat. Een bouwkundige inspectie biedt uitkomst. 

Ook als u uw monument verkoopt, kan een rapport met de bouwkundige staat en de te verwachten (indicatieve) kosten het verkoopproces vergemakkelijken.