nieuwsPresentatie voor Statenleden

Op 14 maart jl vond een bijeenkomst plaats op Landgoed Oostbroek waarin 3 Utrechtse erfgoedorganisaties, Landschap Erfgoed Utrecht, Steunpunt Archeologie en Monumenten en Monumentenwacht Utrecht zich hebben gepresenteerd aan de Statenleden van de provincie Utrecht.

Na een toelichting op het werk van de wacht en de nieuwe ontwikkelingen rond het digitaal inspecteren, de zogenaamde monumentenscan, namen wachters Sebastiaan en Jeroen de statenleden mee op een rondleiding. Zo konden zo even ruiken aan ons werk. Ook het dak werd geïnspecteerd.

Meer nieuws

Opdracht voor bescherming interieurensembles kerken

29 november 2018

Er moet een beperkt aanwijzingsprogramma worden opgezet om de interieurensembles in Rijksmonumentale kerken aan te wijzen en te beschermen. Die opdracht heeft de Tweede Kamer vandaag gegeven aan de regering. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber werd in meerderheid gesteund. Heemschut is verheugd met deze belangrijke eerste stap in de bescherming van kwetsbare interieurs.

De motie werd aangenomen na de start van de Nationale Kerkenaanpak, anderhalve week geleden. Gemeenten gaan de komende jaren in heel Nederland actief aan de slag met het opstellen van kerkenvisies. Ook Heemschut doet mee in deze landelijke aanpak.

 

Lees meer op www.heemschut.nl/nieuws/actueel

lees verder...

Verduurzaming van monumentale panden

28 november 2018

Op 15 november hield de gemeente Zeist een bijeenkomst voor de eigenaren, bewoners of gebruikers van de 1500 gemeentelijke monumenten in de gemeente . De gemeente heeft een start gemaakt met een duurzame monumentenvisie (DuMo), maar wilde samen met de genodigden bespreken hoe de verduurzaming van monumentale panden aan te pakken.

Zeist - De centrale vraag was hoe de noodzaak van verduurzaming te combineren met het behoud van cultureel erfgoed. Wethouder Catsburg van duurzaamheid opende de bijeenkomst met het beschrijven van een geslaagd voorbeeld van verduurzaming van een monument. Hij beschreef de situatie bij Kinderboerderij de Brink uit de 19e eeuw. De Brink is van het gas af, het bouwwerk heeft zonnepanelen, een zonneboiler, de regenpijp is er afgekoppeld en er wordt warmte verkregen uit afvalwater.

 

Lees meer op www.nieuwsbode-zeist.nl/nieuws

 

 

lees verder...

Duurzame en energiebesparende maatregelen

20 november 2018

Duurzaam en energiezuinig omgaan met uw monument start vaak met kleine maatregelen. Ingrijpendere maatregelen vragen om maatwerk en goede aansluiting bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het gebouw.

 

Lees meer op www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie/duurzame-en-energiebesparende-maatregelen

 

 

lees verder...

Monumenten verduurzamen: De gemeente is aan zet

19 november 2018

Gemeenten zijn de spil in de omgang met monumenten. Maar wat brengt de toekomst nu monumenten ook binnen het nieuwe Klimaatakkoord vallen? Kunnen procedures voor bijvoorbeeld zonnepanelen ook simpeler met sneltoetscriteria of flitsvergunningen? Of moet de gemeente juist actief op eigenaren afstappen en langskomen voor gratis maatwerkadvies? Wat doe je als energiescans inhoudelijk blijken te knellen? Wat kan de gemeente in financiële zin doen voor eigenaren die willen verduurzamen? Of moet de gemeente voor monumenten juist aansturen op collectieve oplossingen zoals warmtenetten. 

Vragen te over dus. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft aanstaande donderdag een bijeenkomst voor gemeenten en andere betrokkenen. Wilt u meer weten of deelnemen aan deze bijeenkomst, kijk dan op www.cultureelerfgoed.nl/agenda/platform-duurzaam-erfgoed

 

 

lees verder...

Update afschaffing belastingaftrek rijksmonumenten

13 november 2018

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Wet fiscale maatregel rijksmonumenten', dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op 10 en 11 december.  Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor rijksmonumenten van de belasting af te trekken per 1 januari 2019 te vervallen. Vanaf dat moment is er een vervangende subsidieregeling beschikbaar voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie: de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. Wat betekenen de aanstaande wijzigingen voor rijksmonumenteigenaren?

 

Lees het volledige artikel op www.monumenten.nl/nieuws

 

Op de website van de RCE staat informatie over de actuele ontwikkelingen www.cultureelerfgoed.nl  Daar vindt u ook de meest recente kamerbrief (www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukkenover de regeling.

lees verder...

Vijf jaar lange restauaratie Domtoren kan beginnen

12 november 2018

Met het overhandigen van de sleutel van de Domtoren aan de directeur van aannemersbedrijf Nico de Bont kan de vijf jaar lange restauratie van het iconische bouwwerk beginnen. Over een paar weken begint de bouwplaats zicht te vormen, daarna wordt er nog zes maanden gewerkt aan de steiger rondom de toren en kunnen de echte werkzaamheden beginnen. 

De historische figuur Willem de Torenwachter kwam donderdagavond abseilend naar beneden om de sleutel van de Domtoren te overhandigen aan wethouder Victor Everhardt. De wethouder gaf de sleutel vervolgens aan de directeur van het bouwbedrijf.

 

Lees het volledige artikel op www.duic.nl

Foto: DUIC

lees verder...

Sonnenborgh krijgt een pracht muur

6 november 2018

In de droogte en de brandende zon van de afgelopen zomer verdorde het gras langs de singel en legden rododendronstruiken het af. Maar de planten op de hoge muur van het bolwerk Zonnenburg stonden er onveranderd fris en groen bij. Aan vocht kennelijk geen gebrek. Een mooi gezicht, maar ook een teken aan de wand: de muur heeft een slechte conditie en moet worden vernieuwd. Het is het zorgenkindje van eigenaar K.F. Hein Fonds Monumenten.

Overal tussen de bakstenen van de indrukwekkend hoge bastionmuur groeien planten, ook bijzondere. Heel veel muurleeuwenbekjes met hun piepkleine bloempjes, gele helmbloem, franjekelk, en wel duizend exemplaren donderkruid. Hier en daar steken grote varens uit de muur en op de bocht, net boven de gevelsteen met de gouden zon, prijken een paar enorme plukken van de zeldzame geitenbaard, hun bloempluimen - die op lange geitensikken lijken - inmiddels uitgebloeid en bruin.

 

Lees het hele artikel op kfhein.nl/nieuws/

foto: KF Hein Fonds

lees verder...

Restauratie Domtoren gaat van start

5 november 2018

Voor de restauratie van de Domtoren is de aannemer bekend. Aannemingsbedrijf Nico de Bont uit Vught gaat de ingrijpende restauratie van de Domtoren uitvoeren. Dat heeft de gemeente Utrecht bekendgemaakt. De grote opknapklus kan daarmee van start gaan. 
De gemeente had vijf partijen gevraagd om met een voorstel te komen. Drie van hen deden dat ook uiteindelijk. Bij het beoordelen van de plannen keek de gemeente onder meer naar de visie van de bedrijven op de restauratie. Ook werd gekeken naar hoe de bedrijven de restauratie wilden aanpakken en hun duurzaamheidsambitie. 

 

Lees meer op www.rtvutrecht.nl/nieuws

foto: RTV Utrecht

lees verder...

Amersfoort Erfgoedbolwerk

16 oktober 2018

Amersfoort groeit uit tot erfgoedbolwerk. Dat blijkt uit de coverstory van de nieuwe MONUMENTAAL, die vanaf vrijdag 12 oktober verkrijgbaar is. Steeds meer bedrijven en organisaties met hart voor monumenten zijn in en rond het historische stadscentrum van de Keistad actief.

 

Belangrijke speler is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Algemeen directeur Susan Lammers ziet vanuit haar vergaderkamer glimpen van de schoonheid van Amersfoort. Op steenworp afstand baadt de iconische Koppelpoort in het zonlicht. “Dit is voor ons een prachtige plek”, zegt Lammers. “Heel fijn om zoveel erfgoed om ons heen te hebben. Je kunt het hier overal aanraken. Zet twee stappen buiten de stad en daar is het niet anders. Van het oerbos dat vorig jaar op landgoed Den Treek-Henschoten is gevonden tot varend erfgoed in Bunschoten-Spakenburg. Je kunt in deze regio alle kanten opkijken en er is erfgoed”.

De rijksdienst streek in 2009 met verschillende afdelingen neer in een beeldbepalend pand aan het Smallepad. In haar kielzog togen diverse erfgoedorganisaties naar het hart van Nederland.

 

Klik hier voor het volledige artikel in het magazin Monumentaal.

lees verder...

Herfst: voorkom verstopte goten

15 oktober 2018

Kent u dat? Een verstopte goot in de herfst. Een schone goot kan u veel ellende besparen wanneer er veel regen valt. Blad en vuil hoopt zich op in goten en regenpijpen, met alle lekkages, vochtplekken of schimmels als mogelijke gevolgen. Zelfs als er roosters zijn geplaatst die verstoppingen zouden moeten voorkomen, loont het om de hemelwaterafvoer te controleren. Want een onderhoudsvrije goot bestaat niet, zeker bij monumenten!

De eerste bladeren vallen in oktober, na de eerste vorst. Bereidt u zich daarop voor door alle onderdelen van de waterafvoer te controleren. Let op de daken, goten, uitlopen, overstorten, regenpijpen en bezinkputten. Controleer ook op loszittende dakpannen en loop alles na op gebreken, van de nok tot aan de grond. Maar vergeet ook vooral de aansluiting op het riool niet!

 

Lees meer op www.monumenten.nl/nieuws

Foto: www.monumenten.nl

lees verder...

Winnaar Utrecht wereldberoemd

11 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober was de feestelijke prijsuitreiking van de prijsvraag Utrecht Wereldberoemd. Van ruim 140 ingezonden ideeën presenteerden tien finalisten hun idee om het erfgoed in de provincie Utrecht in het zonnetje te zetten. We konden er niet omheen: met Swing by, Say hi wordt Utrecht wereldberoemd!

 

Ontdek de schommels en beleef het erfgoed vanuit een ander perspectief. Dat is waar het winnende idee Swing by, Say hi over gaat. Al schommelend bouwen we volgens bedenker Adjo Tjon bruggen naar het verleden, heden en de toekomst. Bij het ontwikkelen van de schommels wil ze kunstenaars betrekken, zodat het echt plekken worden waar je naar opzoek gaat. De jury was onder de indruk van haar idee omdat het voor alle doelgroepen toegankelijk is, online met offline verbindt en draait om beleving. Op Youtube kun je haar pitch terugzien.

  

Lees meer op www.provincie-utrecht.nl/actueel

Foto: Provincie Utrecht

lees verder...

Schat aan luchtfoto's

3 oktober 2018

De website Utrechtinvogelvlucht.nl is officieel gelanceerd tijdens het Symposium ‘Cultuurhistorie op de kaart’. Op deze site zijn zo’n 2.000 foto’s te bekijken en als open data te downloaden. De provincie gaat de informatie koppelen aan kaarten in de nieuwe Cultuur Historische Atlas en voegt zo een nieuwe laag aan informatie toe. Provincie Utrecht heeft enkele jaren geleden zo’n 2.000 foto's vanuit de lucht laten maken van monumenten en andere (erfgoed-) locaties met een belangrijke waarde. Maar wat te doen met een harde schijf vol luchtfoto’s van de provincie? Want een luchtfoto alleen zegt niet zoveel. Om ze goed te kunnen gebruiken is het belangrijk om te omschrijven wat er op de foto’s te zien is, waar het vliegtuig met de fotograaf zich bevond en wat de kijkrichting in het gezichtsveld van de foto is. Die gegevens ontbraken, wat goed gebruik van de foto’s in de weg stond.

 

Lees meer op www.provincie-utrecht.nl/actueel

Foto: Provincie Utrecht

lees verder...

Subsidie voor herbestemming monumenten

28 september

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend).

Bron: www.cultureelerfgoed.nl 

 

De periode dat u subsidie kunt aanvragen loopt ieder jaar van 1 oktober t/m 30 november. De aanvraagformulieren zijn verder op deze pagina te vinden. Jaarlijks is € 2,4 miljoen beschikbaar voor de regeling, waarvan € 1,7 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken en € 0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

Lees meer op www.monumenten.nl/monument-financieren

lees verder...

Monumentenaftrek wordt subsidie

19 september 2018

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegeven dat een integraal stelsel van instandhouding en onderhoud van monumenten in Nederland meer gebaat is bij een subsidieregeling voor particulier onderhoud van monumentenpanden dan de huidige fiscale aftrek. De fiscale aftrek moet daarom per 2019 omgezet worden in een subsidie.

 

Uit het beleidskader van dit conceptbesluit komt het volgende naar voren.

  • De subsidie kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren-bewoners van rijksmonumenten.
  • De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd kunnen voor zowel onderhouds- als restauratiewerkzaamheden zijn. De Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten vormt de basis voor subsidieverlening.
  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Subsidieaanvragen waarbij de kosten lager zijn dan € 1.000 komen niet voor subsidie in aanmerking.
  • Voor subsidieverstrekking is jaarlijks € 40 miljoen beschikbaar. Als het aantal toe te wijzen subsidieaanvragen in een jaar zo groot is dat dit beschikbare subsidiebedrag zou worden overschreden, wordt het subsidiepercentage van 35% naar beneden bijgesteld.
  • Een eigenaar kan digitaal een subsidieaanvraag indienen in de periode van 1 maart tot en met 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin het onderhoud is gedaan. Daarbij moet hij met gespecificeerde facturen aangeven op welke kosten uit de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten zijn aanvraag betrekking heeft. Bij werkzaamheden van meer dan € 70.000 moet hij ook een inspectierapport meesturen. De aanvrager krijgt binnen dertien weken bericht op zijn aanvraag.
  • Per jaar kan per particuliere eigenaar-bewoner slechts één aanvraag worden ingediend.

 

Bron: www.rendement.nl/nieuws/id21578-monumentenaftrek-wordt-een-subsidieregeling.html

lees verder...

Open Monumentendag Utrecht 2018

10 september 2018

Afgelopen weekend was er weer de traditionele Open Monumentendagen in Nelderland. Op zaterdag 8 september stonden we met de bekende stand op de Informatiemarkt van de Gemeente Utrecht in het Pandhof. Het was een mooie dag en je zag vele bezoekers in de stad. 

Uiteraard was er ook veel te doen in andere gemeentes.

lees verder...

Volgende week meer informatie voor eigenaren van monumenten

6 september 2018

De minister van OCW Ingrid van Engelshoven gaat op dinsdag 11 september 2018 in debat met de Tweede Kamer over haar beleidsbrief Erfgoed Telt, de betekenis van het erfgoed voor de samenleving. Met name voor de particuliere eigenaren van ge-bouwen met de status van rijksmonument is de uitkomst van dat debat van veel belang.

In het regeerakkoord is uitdrukkelijk afgesproken dat particuliere eigenaren mogen blijven rekenen op voldoende financiële steun in de kosten van de instandhouding en het onderhoud van hun monu-ment. Het komt er nu op aan of de door de minister voorgestelde regeling ook werkelijk toereikend zal blijken te zijn.

 

Lees meer op www.erfgoedstem.nl/

lees verder...

Droogte geeft problemen op kastelen en buitenplaatsen

15 augustus 2018

Eeuwenoude tuinen en parken op kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen (KBL) hebben serieus te lijden gehad onder de droogte. De ongebruikelijk lange periode van droogte leidt tot problemen. De Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) onderzocht de effecten van de droogte. 

 

Lees meer op www.skbl.nl

lees verder...

Open Monumentendagen 2018

13 augustus 2018

Over een maand (8 en 9 september) zijn weer de dagelijkse Open Monumentendagen. Het thema van dit jaar is In Europa. Vele monumenten in het hele land zijn opengesteld voor publiek. U kunt dichtbij huis of ver weg een monument bezoeken..... Meer informatie leest u op www.openmonumentendag.nl.

Op de website www.monumenten.nl leest u enkele enkele tips met een europees tintje. 

lees verder...

Wat doet de FIM?

7 augustus 2018

De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is de collectieve belangbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, groene en mobiele monumenten.

Deze belangenbehartiging doet de FIM richting nationale en provinciale overheden, via gerichte lobby naar politici en bestuurders, maar ook door contacten met collega-organisaties. De FIM informeert overheden over urgente kwesties, en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen in de sector. Onze leden hebben hierbij een cruciale rol. Zij zijn het die misstanden signaleren, geconfronteerd worden met de praktische uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en wensen of noden hebben om hun taak naar behoren uit te kunnen oefenen.

 

Meer informatie leest u op www.fimnederland.nl/

lees verder...

Update Erfgoed monitor

1 augustus 2018

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzamelt feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland en presenteert deze in Erfgoedmonitor. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook aan immaterieel en mobiel erfgoed wordt aandacht besteed.

 

Meer informatie kunt u lezen op www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/

lees verder...

143 ideeën om de provincie Utrecht wereldberoemd te maken

17 juli 2018

De inzendtermijn voor de prijsvraag Utrecht Wereldberoemd is gesloten! Afgelopen tijd zijn 143 ideeën ingezonden om het erfgoed in de provincie Utrecht in het zonnetje te zetten. Komende weken gaat de jury alle ideeën bekijken en beoordelen. Uiterlijk 6 augustus maken we op de website de tien finalisten bekend!

Van 15 mei tot 15 juli kon iedereen ideeën inzenden op de vraag: "Hoe maak jij het erfgoed in de provincie Utrecht wereldberoemd?".

Lees verder op www.provincie-utrecht.nl/actueel

lees verder...

Maak uw eigen poster voor Open Monumentendag

12 juli 2018

Op 8 en 9 september 2018 is het weer Open Monumentendag. Duizenden trotse eigenaren zetten dan de deuren van hun monument gratis open voor bezoekers. Monumenteigenaren en -liefhebbers kunnen vanaf nu weer posters bestellen bij het Nationaal Restauratiefonds, om Open Monumentendag aan te kondigen. Maak uw gratis poster met uw eigen tekst en foto van het monument. Dit jaar is er ook een verkiezing van ‘de mooiste poster van de week’. Deze winnaars maken elke maand kans op een professionele fotoshoot van hun monument.

Lees meer op www.restauratiefonds.nl/posteractie

lees verder...

Opknappen monumentaal erfgoed: "Het is minder ingewikkeld en moeilijk geworden"

28 juni 2018

Voor velen is het een droom. Een mooi oud pand helemaal opknappen en inrichten naar je eigen zin. Hoe ouder het pand, hoe groter de kans dat je te maken krijgt met een monumentenstatus. Waar vroeger veel particulieren zo'n avontuur aangingen, zijn het nu vooral bedrijven die zich eraan wagen.

Volgens het Nationaal Restauratiefonds in Amersfoort is dat niet voor niks. Het is namelijk steeds makkelijker om zo'n monumentaal pand onder handen te nemen. 

ERFGOED

"Tien jaar geleden reed iedereen misschien heel hard voorbij zo'n monument omdat het allemaal ingewikkeld en moeilijk was. Maar tegenwoordig zien mensen ook de toegevoegde waarde. We hebben inmiddels honderden goede voorbeelden gezien die inspireren", aldus Pierre van der Gijp van het Restauratiefonds.

Lees verder op www.rtvutrecht.nl/nieuws

lees verder...

Nieuw leven voor erfgoed

26 juni 2018

Het kabinet investeert de komende jaren 325 miljoen euro extra in erfgoed. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de komende jaren meer geld uit te trekken voor de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, voor de bescherming van archeologische vindplaatsen en voor het verbeteren van de toegankelijkheid van erfgoed.

Minister Van Engelshoven: ‘Het erfgoed in Nederland staat er goed bij. Historische gebouwen zijn opgeknapt en molens zijn gerestaureerd. Duizenden vrijwilligers zijn betrokken. Nu is het tijd om een volgende stap te zetten door gebouwen nieuw leven te geven, monumenten te verduurzamen en de toegankelijkheid van historische plekken te vergroten. Door deze extra investeringen kunnen we onze monumenten doorgeven aan toekomstige generaties.’

Mee kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen

lees verder...

Erfgoed beter beschermd

21 juni 2018

Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaan intensiever samenwerken. Hiertoe tekenden de organisaties op 20 juni een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Natuurmonumenten is Nederlands grootste particulier erfgoedbeschermer en ziet in de RCE een onmisbare partner op het gebied van bescherming en behoud van en kennis over erfgoed.

Steeds vaker komt vanuit de maatschappij de roep om de herkenbaarheid van cultureel erfgoed te behouden en te versterken. Door samen te werken komen Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beter tegemoet aan deze oproep. De samenwerking bevordert het duurzaam veiligstellen van erfgoed en de ontwikkeling ervan. 

 

Lees meer op cultureelerfgoed.nl/nieuws

lees verder...

Monumenten.nl

20 juni 2018

Op www.monumenten.nl kunt u alles lezen over waar u, als eigenaar van een monument, mee in aanraking komt of kan komen. Informatie over aankoop, financiering, restauratie, en zo verder. U vind het op deze website. Neem gerust een kijkje.

Een onderdeel is Verhalen uit de praktijk. Deze maand gaat over het landgoed Hydepark en haar monumenten. En het werk dat Monumentenwacht Utrecht voor haar en heeft gedaan. Het verhaal kunt u lezen op www.monumenten.nl/verhalen

lees verder...

Miljoenen voor restauratie monumenten

12 juni 2018

Minister Van Engelshoven trekt dit jaar €34 miljoen extra uit voor het restaureren van (grote) rijksmonumenten, voor restauratie en groot onderhoud van molens en voor de restauratie van mobiele erfgoederen. Door de investering kunnen deze monumenten doorgegeven worden aan toekomstige generaties. 

Van Engelshoven: “Kerken, molens, boerderijen, buitenplaatsen en andere monumentale gebouwen geven de verhalen van dorpen, steden en ons land een gezicht. Het is dan ook belangrijk in erfgoed te investeren om deze plekken aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers.”

 

lees verder op www.rijksoverheid.nl/actueel 

lees verder...

NHW: Fort bij Rijnauwen

7 juni 2018

Staatsbosbeheer neemt deel aan het Europees erfgoedjaar en nodigt iedereen uit om het cultureel erfgoed en de landschappen die we beheren, te beleven en het verhaal er achter te ontdekken. Zoals bijvoorbeeld Fort bij Rijnauwen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat op de nominatielijst staat voor UNESCO Werelderfgoed.

Tijdens midzomernacht organiseert de boswachter een wandeling op en om Fort bij Rijnauwen. Het binnenplein op het fort is in deze tijd van het jaar één groot veldboeket van wel 200 verschillende plantensoorten, waarvan velen in bloei.

Lees meer op www.staatsbosbeheer.nl

lees verder...

De 8e Open Tuinendag Utrecht

6 juni 2018

De achtste Open Tuinendag Utrecht wordt gehouden op zaterdag 30 juni. Meer dan vijftig particuliere tuinen en pandhoven in en rond het stadshart waarvan de meeste niet openbaar toegankelijk zijn, openen dan hun poorten voor publiek. Passe-partouts zijn vanaf vrijdag 1 juni verkrijgbaar bij de VVV-Utrecht.

lees meer op www.monumentaal.com

lees verder...

Prijsvraag: maak het erfgoed in de Provincie Utrecht wereldberoemd

17 mei 2018

De provincie Utrecht barst van de bijzondere geschiedenis, historische objecten en unieke verhalen: ons Utrechts erfgoed. Sommige zijn bekend, denk aan de grachten van Utrecht, Nijntje of Paleis Soestdijk. Andere zijn minder bekend, zoals de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Pyramide van Austerlitz. Hoe kunnen we deze unieke verhalen, voorwerpen en locaties nog beter in de schijnwerpers zetten? Hoe maak jij het erfgoed in de provincie Utrecht wereldberoemd?

 

Lees verder op www.provincie-utrecht.nl

lees verder...

Bijeenkomst NMo: Verrassend rood in het groen

14 mei 2018

In de afgelopen jaren is er ruim aandacht gekomen voor groen erfgoed in relatie tot rood erfgoed. Daarbij is vooral ingegaan op de onderlinge verschillen in bijvoorbeeld de beleving, benutting en het beheer van rood versus groen erfgoed, het onderscheid in subsidiemogelijkheden en regelgeving. Natuur- en landschapsorganisaties ervaren echter dat de tweedeling in de praktijk niet zo strikt is. Tijd dus om een kleine inventaris van rood-in-groen projecten op te maken en enkele inspirerende voorbeelden de revue te laten passeren. Onder de noemer 'Verrassend rood in het groen: van verscholen geheim tot verbindende schakel in het historisch landschap' zullen vier sprekers ingaan op de manier waarop hun organisatie erin slaagt om rood erfgoed zó in te zetten dat het groene erfgoed (steviger) op de kaart wordt gezet of op een bijzondere manier kan worden beleefd en gebruikt.

 

Voor meer informatie en het programma klik op www.nationalemonumentenorganisatie.nl

lees verder...

Standpunt FIM inzake fiscale aftrek

1 mei 2018

Een actueel thema in het kader van Erfgoed telt, is de fiscale aftrek. In 2016 heeft de Federatie Instandhouding Monumenten met succes gestreden tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro die zich vertaalde in de afschaf van de fiscale regeling voor onderhoudskosten aan monumentenpanden. Met de stelselherziening op komst is het onderwerp weer actueel geworden.

 

Lees meer op www.fimnederland.nl

lees verder...

Monumenten Community

26 april 2018

Het Restauratiefonds lanceert een vernieuwd platform voor eigenaren van monumenten. 

 

"Monumenteigenaren komen vaak voor uitdagingen te staan en bouwen gaandeweg veel kennis op. Bij het Restauratiefonds horen wij veel verhalen, wij zien verschillen maar ook overeenkomsten. Wij denken dat u veel aan elkaar kunt hebben! Daarom zijn we gestart met een Community, waarin we een groep (aankomend) monumenteigenaren bij elkaar brengen, zodat u elkaar kunt ontmoeten en ervaringen, verhalen en tips uit kunt wisselen. Dit kan online, maar ook tijdens bijeenkomsten."

 

Meer informatie kunt u vinden op community.monumenten.nl

lees verder...

Monumentenwacht Utrecht anders

25 april 2018

Gister was Monumentenwacht Utrecht anders aan het werk op locatie dan gewoonlijk. De bus was aanwezig op het Festival Werkgeluk te Doorn. Deze keer was de bus geen werkbus, maar een demonstratiebus. Aan deelnemers lieten we zien wie we zijn en wat we doen. Ons motto was 'Ambachtelijker kunnen we het niet maken'. 

lees verder...

Bijeenkomst voor eigenaren van monumenten

13 april 2018

Het Restauratiefonds organiseert op zaterdag 21 april as voor de 4e keer een bijeenkomst voor eigenaren van een monument. Het nieuwe platform Monument Community wordt gepresenteerd. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar te sparren. 

 

Wilt u meer weten of u aan melden? Klik dan op www.restauratiefonds.nl

lees verder...

De toren van de Pauluskerk te Baarn

10 april 2018

Recentelijk heeft Monumentenwacht Utrecht de toren van de Pauluskerk te Baarn geïnspecteerd. Reguliere inspecties zijn belangrijk voor de instandhouding van het cultureel erfgoed. Voor deze inspectie hebben we het klimteam ingezet. Werken op dergelijke hoogte kan niet zonder een klimteam. Een aantal collega's zijn getraind om dit werk te doen en gaan jaarlijks op herhalingstraining.

Het klimteam: een onmisbaar onderdeel van onze organisatie. 

lees verder...

Dag van het Kasteel

13 maart 2018

Tweede Pinksterdag 21 mei a.s. organiseert de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) voor de elfde keer Dag van het Kasteel. Op deze dag openen meer dan 100 aangesloten kastelen en buitenplaatsen in Nederland, België en Duitsland hun poorten voor publiek. Ook poorten die normaal gesloten blijven gaan van het slot. Middels activiteiten rond het  jaarthema Verborgen Verhalen Verteld wil de NKS bezoekers op een unieke manier kastelen en buitenplaatsen laten beleven. Om zo kennis te delen en enthousiasme voor behoud van dit erfgoed te vergroten.

 

Meer kunt u lezen op www.dagvanhetkasteel.nl

lees verder...

Nationale Molendag

6 maart 2018

Een mooi event voor het Hemelvaartsweekend: Op zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018 wordt de 46ste Nationale Molendag gehouden. Ruim 900 molens door het hele land zullen draaien en/of malen waarvan het merendeel ook de deuren voor je open zet. Bezoek ook een molen en ontmoet de molenaar! Er is er vast een molen bij u in de buurt. 

Klik voor meer informatie op nationale molendag 2018

lees verder...

2018: Europees Jaar van Cultureel Erfgoed

25 januari 2018

Op vrijdag 26 januari gaat het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed officieel van start. Dat gebeurt in Het Scheepvaartmuseum met een expertmeeting rondom het thema Creativiteit vanuit Traditie.

 

Europees Erfgoedjaar

Erfgoed speelt een belangrijke rol binnen het cultureel diverse Europa. Op iedere hoek van de straat kun je in alle Europese landen erfgoed vinden: het omringt ons in dorpen, steden, landschappen en zelfs onder de grond als archeologische vondsten. Het Europese Erfgoedjaar benadrukt het belang van ons cultureel erfgoed én het behoud ervan. Uiteenlopende activiteiten en evenementen nodigen zoveel mogelijk mensen uit, van alle leeftijden en achtergronden, het Europees cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Op die manier wordt overal in Europa zichtbaar hoe divers en internationaal onze geschiedenis is en daarmee onze samenleving van nu.

 

Lees meer: cultureelerfgoed.nl/nieuws

lees verder...

Cultuur: monumenten en erfgoed

11 oktober 2017

Het kabinet trekt 325 miljoen uit voor monumentenzorg. Ook komen er extra investeringen in het onderhoud en de herbestemming van monumentale kerken. Ook krijgt het Fonds voor Cultuurparticipatie meer middelen voor het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur, al is nog niet duidelijk hoeveel. Het kabinet vindt het belangrijk dat het cultuur- en kunstaanbod in Nederland voor iedereen bereikbaar is.

 

Bron: www.nrc.nl

 

 

 

lees verder...

Onderzoek naar financieel stelsel rijksmonumenten

21 september 2017

 

Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de financiële regelingen voor rijksmonumenten. De opdracht is na een aanbestedingstraject in augustus gegund aan beleidsadviesbureau Ecorys. In december wordt naar verwachting het onderzoeksrapport opgeleverd.

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: “Hoe kan het financieel instrumentarium optimaal worden ingericht om de restauratie, het onderhoud, de herbestemming, de verduurzaming en de omgevingswaarde van rijksmonumenten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen?

 

 

U kunt meer lezen op www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/

 

 

 

lees verder...

Nieuws voor VvE's en eigenaren van een appartement

21 september 2017

Er is nog voldoende subsidie beschikbaar voor appartementseigenaren. Dit is een nieuwsitem van de organisatie VvE Belang:

"De pot met subsidiegeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen is vrijwel leeg voor de particuliere huiseigenaar, maar voor verenigingen van eigenaars (vve’s) en individuele appartementseigenaren is er nog volop geld beschikbaar. Zij kunnen aantrekkelijke bijdrages krijgen voor het aanbrengen van isolatie aan hun appartement(engebouw) maar ook voor energieadviezen, het maken van een groen meerjarenonderhoudsplan en voor begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. VvE Belang, kenniscentrum en belangenorganisatie voor de vve en de appartementseigenaar, adviseert hun daarom om op korte termijn gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden"

 

Het gehele nieuwsitem is te lezen op www.vvebelang.nl

 

 

 

lees verder...

Monumentenwacht Utrecht op de informatiemarkt

11 september 2017

Afgelopen zaterdag stonden we tijdens de Open Monumentendag 2017 op de informatiemarkt van de gemeente Utrecht. Iedereen die wilde, kon ervaren hoe het is om een leisteen te hakken.

Het enthousiasme was groot en de ervaring heel verschillend: sommigen vonden het best moeilijk en anderen waren oprecht verbaasd over hun eigen kunnen. Iedereen trok na afloop een envelop uit de prijzenkist. Vele MWU-pennen zijn overhandigd. Een dame uit De Lier trok de prijs dat haar leisteen wordt gegraveerd. En het Domkaarsje, dat we speciaal hebben laten maken, werd gewaardeerd en zal gezien de verrassende reacties van de winnaars in tact blijven....

 

Wij vonden het een geslaagde en gezellige dag!

 

 

 

lees verder...

Open Monumentendag Utrecht

7 september 2017

Aankomend weekend zijn de Open Monumentendagen in Nederland en Europa. Ook in Utrecht is er veel te doen. Monumentenwacht Utrecht is aanwezig met een kraam op de Open Monumentenmarkt. Deze is in het Pandhof aan het Domplein. Bij sommigen ook beter bekend als de Kloostertuin. 

Kom je kijken? Bij onze kraam kan je een leisteen hakken. En na afloop mag je een envelop trekken uit de Tombola. Een prijs is dat jouw zelf gehakte leisteen gegraveerd wordt.....

 

Meer informatie op www.openmonumentendagutrecht.nl

 

Tot zaterdag!

 

 

 

lees verder...

De Tepe kerk in Houten

5 september 2017

Het afgelopen half jaar is de Onze Lieve Vrouwekerk te Houten gerestaureerd. Monumentenwacht Utrecht is ingehuurd voor de bouwbegeleiding. De restuaratie betrof voornamelijk voeg- en metselwerk. Ook de haan is volledig gerestaureerd.

Vorige week donderdag, 31 augustus, was de feestelijke afsluiting van dit project. De haan is toen teruggeplaatst op de bekende plek. 

 

U kunt meer lezen op www.ad.nl/utrecht en www.houten.pj23.nl

lees verder...

Aanvragen herbestemmingssubsidie vanaf 1 oktober - nieuws van de RCE

31 augustus 2017

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober t/m 30 november 2017 een aanvraag indienen voor de ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’. De regeling omvat twee soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

 

Meer infomatie leest u op www.cultureelerfgoed.nl/nieuws.

 

 

 

lees verder...

Open Monumentendagen 2017

28 augustus 2017

De Open Monumentendagen komen eraan. En wel op zaterdag 9 en zondag 10 september. Dit jaar is thema is Boeren, burgers, buitenlui. Op vele plaatsen in het land zijn duizenden monumenten open gesteld voor publiek. Ook zijn er lokaal vele activiteiten georganiseerd. 

Monumentenwacht Utrecht staat op de OMD-markt van de gemeente Utrecht. De locatie is wederom het Pandhof aan het Domplein. 

 

De Open Monumentendagen zijn een onderdeel van de European Heritage Days, waarbij in vele Europese landen aandacht wordt gevraagd voor cultureel erfgoed 

 

Meer informatie kunt u lezen op de landelijke website www.openmonumentendag.nl. Verder zijn de lokale websites van de deelnemende gemeentes. Daar staat beschreven welke activiteiten er zijn en welke monumenten mee doen aan deze dagen. Klik op www.openmonumentendag.nl/zoek.

 

 

 

lees verder...

De Stulpkerk te Lage Vuursche

3 juli 2017

Op vrijdagmiddag 16 juni jl had de Stulpkerk te Lage Vuursche een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de restauratie van de toren. Ook de restauratie van de torenhaan is meegenomen. Alle betrokkenen en omwonenden waren aanwezig. Symbolisch was er eerst een rondje om de kerk. 

Monumentenwacht Utrecht was van het begin tot het einde betrokken: wij hebben de subsidie-aanvraag geregeld. En bij de daadwerkelijke restauratie waren we verantwoordelijk voor de overall bouwbegeleiding. 

 

Meer infomatie over de kerk en de restauratie is te lezen op www.destulpkerk.nl/.    

lees verder...

Kent u www.monumenten.nl al?

27 juni 2017

Kent u de website www.monumenten.nl? Dit is de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Het Nationaal Restauratiefonds. Eigenaren en toekomstige eigenaren lezen hier alles over monumenten: onderhoud, financiering of bv aankoop. Verder zijn er tips, nieuwsflitsen en verhalen uit de praktijk. Wij raden iedereen aan om deze website eens te bezoeken. Ook voor eigenaren, die al jaren een monumentaal pand hebben, staan er tips en ideeën.

 

Een onderdeel is www.monumentenwacht.nl: de overkoepelende website van de Vereniging Provinciale Monumentenwacht Nederland, waar Monumentenwacht Utrecht deel van uit maakt. Onlangs is een interview geplaatst met de heer de Jongh, eigenaar van een monumentaal pand in Utrecht en lid van Monumentenwacht Utrecht. Hij vertelt over de voordelen als lid en de hulp dit hij krijgt van ons. Een leuk verhaal uit onze praktijk…

 

Wilt u het gehele artikel lezen? Klik dan op https://www.monumenten.nl/verhalen. Daar staat het interview en meer verhalen.

lees verder...

Monumentenwacht Utrecht doneert oude mobieltjes

1 juni 2017

Recentelijk hebben de wachters een nieuw mobiele telefoon gekregen. Omdat zij heel veel buiten werken, is dit een essentieel apparaat voor hen. De oude waren inmiddels aan vervanging toe.

 

Monumentenwacht Utrecht vervult graag haar MVO-rol optimaal. Daarom zijn de oude mobieltjes gedoneerd aan Stichting AAP. Ook de oude printercartridges worden vanaf heden gedoneerd.

Voor ieder item dat opgeknapt of hergebruikt kan worden, ontvangt Stichting AAP een vergoeding, die geheel ten goede komt aan hun dieren.

 

Ook interesse om te doneren? Meer informatie hierover kan je lezen op https://www.aap.nl/nl

 

lees verder...

Mijn Monumentenwacht is weer een stap verder

16 mei 2017

Op 21 maart jl is Mijn Monumentenwacht, de persoonlijke pagina van de leden, live gegaan. Op dat moment waren nog niet alle functionaliteiten operationeel. Afgelopen donderdag is er een release geweest. Vanaf heden zijn de facturen beschikbaar. En kan een lid eigen documenten uploaden.

Kortom, we zijn weer een stap verder…

 

Met deze release is ook de 2e groep klanten aangesloten. Afgelopen zaterdag viel de brief met de inlogcodes bij hen op de mat. De planning is om in juni de 3e groep klanten te gaan aansluiten. Momenteel zijn we volop in testfase. Volgende maand hoort u meer.

 

Mocht u vragen hebben, belt u gerust met kantoor.

lees verder...

Lentetip

24 april 2017

De lente. Altijd weer een mooie tijd voor plannen maken. Kijk in uw inspectierapport wat er voor dit jaar op de planning staat en plan uw onderhoud in. Of maak een afspraak met ons om advies te krijgen over uw jaarlijkse onderhoud.

U kunt ook zelf een rondje rond uw pand maken. Neem tijdens dit rondje een emmertje water mee. Zo kunt u vuile plekken gelijk schoonmaken.

Vuil houdt namelijk vocht vast en vocht vormt een bedreiging voor uw houtwerk. Reinig daarom regelmatig al uw houtwerk. Zo blijft het schilderwerk langer in goede conditie. Treft u tijdens uw rondje scheurtjes aan in het schilderwerk? Zorg dat dit op tijd wordt bijgewerkt. Zo voorkomt u schade. Let vooral goed op aan de zonkant: daar leidt het schilderwerk het meeste. Deze kant vergt meer onderhoud en een regelmatiger schilderbeurt. Twijfelt u over wat er moet gebeuren? Neem gerust contact met ons op!

lees verder...

Was de klok van de Domtoren stuk?

29 maart 2017

Op 28 maart stond de klok van de Domtoren stil. Utrechters dachten dat de klok kapot was of dat er iets mis gegaan was met de zomertijd. De echte reden was dat het inspectieteam van Monumentenwacht Utrecht werk heeft verricht aan de Domtoren. Voor de veiligheid mochten de wijzers van de klok niet bewegen. Het team van Monumentwacht blijft de Domtoren de komende tijd regelmatig inspecteren.

 lees meer op www.telegraaf.nl

 lees meer op www.nu.nl

 

lees verder...

Een mijlpaal is bereikt

24 maart 2017

Het is zo ver. Mijn Monumentenwacht is live. Vanaf heden hebben de leden van Monumentenwacht Utrecht een persoonlijke pagina. Hier staan onder andere de inspectierapporten. Het is mogelijk om een archief van uw pand op te bouwen. Via Mijn Monumentenwacht kunnen afspraken beheerd en vragen gesteld worden.

 

De eerste groep leden heeft inmiddels een brief ontvangen met de inloggegevens. Sommige leden hebben hun pagina direct geactiveerd. Daar zijn we blij mee! In april zal de tweede groep leden uitgenodigd worden om zich te registreren bij Mijn Monumentenwacht.

 

Wij zijn erg blij met deze mijlpaal. Laat ons weten wat u van Mijn Monumentenwacht vindt!

lees verder...

Renovatie toren van Schalkwijk

17 maart 2017

Vrijdagmiddag, 17 maart, was er een persbijeenkomst ter gelegenheid van de start Renovatie Toren van Schalkwijk. De toren staat inmiddels in de steigers. Monumentenwacht Utrecht is aangesteld voor de bouwbegeleiding van dit project en werkt nauw samen met de hoofdaannemer Van Grootheest.

 

Namens Monumentenwacht Utrecht vertelde Marc Diemel over de voorbereiding en uitvoering van het project. Jobse, aangetrokken voor het leiwerk, legde uit wat hun werk is. De wethouder, Kees van Dalen, was aanwezig namens de gemeente Houten.

 

http://houtensnieuws.nl/lokaal/toren-hervormde-kerk-schalkwijk-gerenoveerd-221675.

 

lees verder...

Stormcheck

1 maart 2017

Check uw dak na een storm. Als u grote schade heeft na een flinke storm, dan ziet u dat natuurlijk meteen. Maar een kleine schade, zoals een scheef gezakte of gebroken pan of een open gewaaid stuk lood valt doorgaans niet meteen op. Toch kan dit grote gevolgen hebben. Maak een rondje om uw pand en kijk naar dit soort details. Zo kunt u zelf een klein probleem dat grote gevolgen kan hebben, opsporen. Twijfelt u of de schade verholpen moet worden? Zit de schade hoog op het dak en kunt er zelf niet bij? Vraag ons om advies of om langs te komen! 

lees verder...

Informatieavond in Leusden

17 januari 2017

Op dinsdag 17 januari organiseerde de gemeente Leusden een bijeenkomst voor eigenaren van monumentale panden. De betrokken wethouder, Eric van Beurden, wil erfgoed hoog op de agenda zetten en in contact zijn met eigenaren om te sparren over wat er leeft. Monumentenwacht Utrecht was uitgenodigd om te vertellen over de organisatie, het werk van de wachter en (mogelijke) problemen waar een eigenaar tegenaan kan lopen en wat te doen.

Het was een informele bijeenkomst met vooraf gezamenlijk een hapje eten en na afloop nog gelegenheid voor napraten. Zo konden we ook een op een met eigenaren spreken. Alle aanwezige eigenaren waren zeer positief over dit initiatief van de gemeente.

lees verder...

Boerderijenonderhoud

15 september 2016

Op de boerderij Groot Zandbrink te Leusden vond een geanimeerde informatieavond plaats over boerderijenonderhoud. De aanwezige monumenteigenaren kregen veel tips over het onderhoud en vooral over waar op te letten om (vervolg)schade als gevolg van kleine gebreken te voorkomen. Ook in 2017 willen we graag op deze manier onze kennis delen met onze leden. Op de hoogte blijven? Hou de agenda in de gaten!

lees verder...

Wachters in de klas

26 oktober 2016

Monumentenwacht Utrecht komt jaarlijks ‘in de klas’ op een van de basisscholen in Zeist. Na uitleg over het werk wordt buiten bij de bus meer verteld. De leerlingen zijn erg enthousiast; na alle verhalen van de wachters willen velen weten wat je moet studeren om wachter te worden.

 

Monumentenwacht vindt het heel belangrijk om het belang van goed onderhoud mee te geven aan onze jonge(re) generaties. Vindt u dit ook? Steun ons werk dan.lees verder...

Open Monumentendag

10 september 2016

In het weekend van 10 september 2016 hebben naar schatting een miljoen mensen de Open Monumentendag bezocht.

Vele monumenten in heel Nederland stelden hun deuren open voor publiek. MonumentenWacht Utrecht was aanwezig met een stand op de informatiemarkt Utrecht in de Kloostertuin. Wachter Eloy demonstreerde hoe je leistenen hakt tot de juiste maat en vorm. En men mocht het ook zelf proberen.lees verder...

Verkiezing Boerderij van het Jaar

28 mei 2016

Op 28 mei vond de 25ste verkiezing van de Boerderij van het Jaar in de provincie Utrecht plaats.

Het jubileum werd uitgebreid gevierd. Monumentenwacht was erbij en Marc Diemel gaf doe-het-zelf-tips voor boerderijenonderhoud.

Ter gelegenheid van het jubileum werd een mooi tijdschrift gemaakt. 

 

Foto's Frits van der Gronde 

lees verder...

Inspectie van de Lekpoort van Vianen

16 juni 2016

Op 16 juni 2016 bezocht Monumentenwacht Utrecht Vianen en IJsselstein. De Lekpoort van Vianen stond in de steigers: een uitgelezen moment om het leidekkerswerk te bestuderen.

Tijdens het bezoek werden enkele dakvlakreparaties uitgevoerd en geïnspecteerd. Door met z’n allen op het werk te zijn kunnen de wachters van elkaar leren en tips uitwisselen. Ook werd de uitvoering van de details van de aansluitingen van het dak bekeken. Een leerzaam dagje!

lees verder...

Verandering regels rond aftrek

17 oktober 2016

Op Prinsjesdag 2016 werd aangekondigd dat de fiscale aftrek van kosten voor monumentenonderhoud van woonhuis-monumenten zou veranderen. In november werd het voorstel van de minister verworpen. Waarschijnlijk gaat de aftrek van kosten die u maakt voor uw woonhuis-monument wel veranderen, maar hoe, dat is nog onduidelijk. Als u veel werk te doen heeft aan uw monument, hou dan de berichtgeving hierover in de gaten. Monumentenwacht kan u helpen met een eventuele aanpassing van uw meerjarenplan. Vraag ons om advies.

lees verder...

Afscheid Wichert van Dijk

6 april 2016

Op 6 april 2016 heeft Monumentenwacht Utrecht, onder grote belangstelling van meer dan 100 gasten, afscheid genomen van de directeur, Wichert van Dijk.

Wichert was vanaf 1999 de directeur en heeft vanwege gezondheidsredenen afscheid genomen. In afwachting van een nieuwe directeur vervult Ed de Jong de functie als directeur.

 

lees verder...

Nieuwe erfgoedwet

18 maart 2016

Vanaf 1 juli dit jaar wordt de nieuwe Erfgoedwet van kracht. De wet regelt dat alle wetgeving rond het erfgoed bij elkaar in 1 nieuwe wet komt. Ook voor monumenten verandert er het een en ander. Ten eerste gaat de regelgeving rond monumenten voor een deel naar de nieuwe omgevingswet. Deze wet gaat rond 2018 in werking treden. Als u een rijksmonument heeft, wordt de omgevingswet straks voor u belangrijk.

De belangrijkste wijziging in 2016 is de instandhoudingsplicht. Tot nu toe mocht u volgens de wet een monument niet beschadigen of vernielen. Passieve vernieling door niets te doen was ook verboden maar stond niet letterlijk in de wet. Dat gaat nu veranderen. De wet stelt: “Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.”

De instandhoudingsplicht betekent dat u als eigenaar:

• verplicht bent om uw pand wind- en waterdicht te houden;

• de specifieke onderhoudscyclus van (een onderdeel van) het monument niet mag laten verlopen;

• niet langdurig mag nalaten om noodzakelijk onderhoudswerk te verrichten;

• uw pand niet in een situatie mag brengen die leidt tot verval van onderdelen en/of bouwdelen waardoor de instandhouding van het rijksmonument niet gewaarborgd is.

Hulp bij instandhouding
Monumentenwacht Utrecht begrijpt heel goed dat de zorg voor monumenten een grote klus is die veel expertise vergt. Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring met het instandhouden van monumenten. Als u lid wordt dan kunt bij ons terecht met al uw vragen en helpen wij u om het noodzakelijke te doen.

Voor meer informatie kunt u klikken op Meer weten

lees verder...

Mijn Monumentenwacht

23 November 2016

Monumentenwacht Utrecht vernieuwt haar diensten met Mijn Monumentenwacht. Binnenkort gaat Mijn Monumentenwacht online. We zijn nu in de testfase. Met Mijn Monumentenwacht heeft u als lid toegang tot al uw gegevens, waaronder uw inspectierapporten. U kunt er uw afspraken beheren. Ook kunt u Mijn Monumentenwacht gebruiken om al uw gegevens en dossiers van uw pand(en) op te slaan in een persoonlijk archief. Natuurlijk staat de helpdesk van Monumentenwacht voor u klaar om vragen te beantwoorden. Neem alvast een kijkje.

lees verder...