nieuws2018: Europees Jaar van Cultureel Erfgoed

Op vrijdag 26 januari gaat het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed officieel van start. Dat gebeurt in Het Scheepvaartmuseum met een expertmeeting rondom het thema Creativiteit vanuit Traditie.

 

Europees Erfgoedjaar

Erfgoed speelt een belangrijke rol binnen het cultureel diverse Europa. Op iedere hoek van de straat kun je in alle Europese landen erfgoed vinden: het omringt ons in dorpen, steden, landschappen en zelfs onder de grond als archeologische vondsten. Het Europese Erfgoedjaar benadrukt het belang van ons cultureel erfgoed én het behoud ervan. Uiteenlopende activiteiten en evenementen nodigen zoveel mogelijk mensen uit, van alle leeftijden en achtergronden, het Europees cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Op die manier wordt overal in Europa zichtbaar hoe divers en internationaal onze geschiedenis is en daarmee onze samenleving van nu.

 

Lees meer: cultureelerfgoed.nl/nieuws

Meer nieuws

Cultuur: monumenten en erfgoed

11 oktober 2017

Het kabinet trekt 325 miljoen uit voor monumentenzorg. Ook komen er extra investeringen in het onderhoud en de herbestemming van monumentale kerken. Ook krijgt het Fonds voor Cultuurparticipatie meer middelen voor het behoud en de ontwikkeling van volkscultuur, al is nog niet duidelijk hoeveel. Het kabinet vindt het belangrijk dat het cultuur- en kunstaanbod in Nederland voor iedereen bereikbaar is.

 

Bron: www.nrc.nl

 

 

 

lees verder...

Onderzoek naar financieel stelsel rijksmonumenten

21 september 2017

 

Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de financiële regelingen voor rijksmonumenten. De opdracht is na een aanbestedingstraject in augustus gegund aan beleidsadviesbureau Ecorys. In december wordt naar verwachting het onderzoeksrapport opgeleverd.

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: “Hoe kan het financieel instrumentarium optimaal worden ingericht om de restauratie, het onderhoud, de herbestemming, de verduurzaming en de omgevingswaarde van rijksmonumenten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen?

 

 

U kunt meer lezen op www.cultureelerfgoed.nl/nieuws/

 

 

 

lees verder...

Nieuws voor VvE's en eigenaren van een appartement

21 september 2017

Er is nog voldoende subsidie beschikbaar voor appartementseigenaren. Dit is een nieuwsitem van de organisatie VvE Belang:

"De pot met subsidiegeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen is vrijwel leeg voor de particuliere huiseigenaar, maar voor verenigingen van eigenaars (vve’s) en individuele appartementseigenaren is er nog volop geld beschikbaar. Zij kunnen aantrekkelijke bijdrages krijgen voor het aanbrengen van isolatie aan hun appartement(engebouw) maar ook voor energieadviezen, het maken van een groen meerjarenonderhoudsplan en voor begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. VvE Belang, kenniscentrum en belangenorganisatie voor de vve en de appartementseigenaar, adviseert hun daarom om op korte termijn gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden"

 

Het gehele nieuwsitem is te lezen op www.vvebelang.nl

 

 

 

lees verder...

Monumentenwacht Utrecht op de informatiemarkt

11 september 2017

Afgelopen zaterdag stonden we tijdens de Open Monumentendag 2017 op de informatiemarkt van de gemeente Utrecht. Iedereen die wilde, kon ervaren hoe het is om een leisteen te hakken.

Het enthousiasme was groot en de ervaring heel verschillend: sommigen vonden het best moeilijk en anderen waren oprecht verbaasd over hun eigen kunnen. Iedereen trok na afloop een envelop uit de prijzenkist. Vele MWU-pennen zijn overhandigd. Een dame uit De Lier trok de prijs dat haar leisteen wordt gegraveerd. En het Domkaarsje, dat we speciaal hebben laten maken, werd gewaardeerd en zal gezien de verrassende reacties van de winnaars in tact blijven....

 

Wij vonden het een geslaagde en gezellige dag!

 

 

 

lees verder...

Open Monumentendag Utrecht

7 september 2017

Aankomend weekend zijn de Open Monumentendagen in Nederland en Europa. Ook in Utrecht is er veel te doen. Monumentenwacht Utrecht is aanwezig met een kraam op de Open Monumentenmarkt. Deze is in het Pandhof aan het Domplein. Bij sommigen ook beter bekend als de Kloostertuin. 

Kom je kijken? Bij onze kraam kan je een leisteen hakken. En na afloop mag je een envelop trekken uit de Tombola. Een prijs is dat jouw zelf gehakte leisteen gegraveerd wordt.....

 

Meer informatie op www.openmonumentendagutrecht.nl

 

Tot zaterdag!

 

 

 

lees verder...

De Tepe kerk in Houten

5 september 2017

Het afgelopen half jaar is de Onze Lieve Vrouwekerk te Houten gerestaureerd. Monumentenwacht Utrecht is ingehuurd voor de bouwbegeleiding. De restuaratie betrof voornamelijk voeg- en metselwerk. Ook de haan is volledig gerestaureerd.

Vorige week donderdag, 31 augustus, was de feestelijke afsluiting van dit project. De haan is toen teruggeplaatst op de bekende plek. 

 

U kunt meer lezen op www.ad.nl/utrecht en www.houten.pj23.nl

lees verder...

Aanvragen herbestemmingssubsidie vanaf 1 oktober - nieuws van de RCE

31 augustus 2017

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober t/m 30 november 2017 een aanvraag indienen voor de ‘Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten’. De regeling omvat twee soorten subsidie: voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand en voor het wind- en waterdicht maken in geval van leegstand van het gebouw.

 

Meer infomatie leest u op www.cultureelerfgoed.nl/nieuws.

 

 

 

lees verder...

Open Monumentendagen 2017

28 augustus 2017

De Open Monumentendagen komen eraan. En wel op zaterdag 9 en zondag 10 september. Dit jaar is thema is Boeren, burgers, buitenlui. Op vele plaatsen in het land zijn duizenden monumenten open gesteld voor publiek. Ook zijn er lokaal vele activiteiten georganiseerd. 

Monumentenwacht Utrecht staat op de OMD-markt van de gemeente Utrecht. De locatie is wederom het Pandhof aan het Domplein. 

 

De Open Monumentendagen zijn een onderdeel van de European Heritage Days, waarbij in vele Europese landen aandacht wordt gevraagd voor cultureel erfgoed 

 

Meer informatie kunt u lezen op de landelijke website www.openmonumentendag.nl. Verder zijn de lokale websites van de deelnemende gemeentes. Daar staat beschreven welke activiteiten er zijn en welke monumenten mee doen aan deze dagen. Klik op www.openmonumentendag.nl/zoek.

 

 

 

lees verder...

De Stulpkerk te Lage Vuursche

3 juli 2017

Op vrijdagmiddag 16 juni jl had de Stulpkerk te Lage Vuursche een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de restauratie van de toren. Ook de restauratie van de torenhaan is meegenomen. Alle betrokkenen en omwonenden waren aanwezig. Symbolisch was er eerst een rondje om de kerk. 

Monumentenwacht Utrecht was van het begin tot het einde betrokken: wij hebben de subsidie-aanvraag geregeld. En bij de daadwerkelijke restauratie waren we verantwoordelijk voor de overall bouwbegeleiding. 

 

Meer infomatie over de kerk en de restauratie is te lezen op www.destulpkerk.nl/.    

lees verder...

Kent u www.monumenten.nl al?

27 juni 2017

Kent u de website www.monumenten.nl? Dit is de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Het Nationaal Restauratiefonds. Eigenaren en toekomstige eigenaren lezen hier alles over monumenten: onderhoud, financiering of bv aankoop. Verder zijn er tips, nieuwsflitsen en verhalen uit de praktijk. Wij raden iedereen aan om deze website eens te bezoeken. Ook voor eigenaren, die al jaren een monumentaal pand hebben, staan er tips en ideeën.

 

Een onderdeel is www.monumentenwacht.nl: de overkoepelende website van de Vereniging Provinciale Monumentenwacht Nederland, waar Monumentenwacht Utrecht deel van uit maakt. Onlangs is een interview geplaatst met de heer de Jongh, eigenaar van een monumentaal pand in Utrecht en lid van Monumentenwacht Utrecht. Hij vertelt over de voordelen als lid en de hulp dit hij krijgt van ons. Een leuk verhaal uit onze praktijk…

 

Wilt u het gehele artikel lezen? Klik dan op https://www.monumenten.nl/verhalen. Daar staat het interview en meer verhalen.

lees verder...

Monumentenwacht Utrecht doneert oude mobieltjes

1 juni 2017

Recentelijk hebben de wachters een nieuw mobiele telefoon gekregen. Omdat zij heel veel buiten werken, is dit een essentieel apparaat voor hen. De oude waren inmiddels aan vervanging toe.

 

Monumentenwacht Utrecht vervult graag haar MVO-rol optimaal. Daarom zijn de oude mobieltjes gedoneerd aan Stichting AAP. Ook de oude printercartridges worden vanaf heden gedoneerd.

Voor ieder item dat opgeknapt of hergebruikt kan worden, ontvangt Stichting AAP een vergoeding, die geheel ten goede komt aan hun dieren.

 

Ook interesse om te doneren? Meer informatie hierover kan je lezen op https://www.aap.nl/nl

 

lees verder...

Mijn Monumentenwacht is weer een stap verder

16 mei 2017

Op 21 maart jl is Mijn Monumentenwacht, de persoonlijke pagina van de leden, live gegaan. Op dat moment waren nog niet alle functionaliteiten operationeel. Afgelopen donderdag is er een release geweest. Vanaf heden zijn de facturen beschikbaar. En kan een lid eigen documenten uploaden.

Kortom, we zijn weer een stap verder…

 

Met deze release is ook de 2e groep klanten aangesloten. Afgelopen zaterdag viel de brief met de inlogcodes bij hen op de mat. De planning is om in juni de 3e groep klanten te gaan aansluiten. Momenteel zijn we volop in testfase. Volgende maand hoort u meer.

 

Mocht u vragen hebben, belt u gerust met kantoor.

lees verder...

Lentetip

24 april 2017

De lente. Altijd weer een mooie tijd voor plannen maken. Kijk in uw inspectierapport wat er voor dit jaar op de planning staat en plan uw onderhoud in. Of maak een afspraak met ons om advies te krijgen over uw jaarlijkse onderhoud.

U kunt ook zelf een rondje rond uw pand maken. Neem tijdens dit rondje een emmertje water mee. Zo kunt u vuile plekken gelijk schoonmaken.

Vuil houdt namelijk vocht vast en vocht vormt een bedreiging voor uw houtwerk. Reinig daarom regelmatig al uw houtwerk. Zo blijft het schilderwerk langer in goede conditie. Treft u tijdens uw rondje scheurtjes aan in het schilderwerk? Zorg dat dit op tijd wordt bijgewerkt. Zo voorkomt u schade. Let vooral goed op aan de zonkant: daar leidt het schilderwerk het meeste. Deze kant vergt meer onderhoud en een regelmatiger schilderbeurt. Twijfelt u over wat er moet gebeuren? Neem gerust contact met ons op!

lees verder...

Was de klok van de Domtoren stuk?

29 maart 2017

Op 28 maart stond de klok van de Domtoren stil. Utrechters dachten dat de klok kapot was of dat er iets mis gegaan was met de zomertijd. De echte reden was dat het inspectieteam van Monumentenwacht Utrecht werk heeft verricht aan de Domtoren. Voor de veiligheid mochten de wijzers van de klok niet bewegen. Het team van Monumentwacht blijft de Domtoren de komende tijd regelmatig inspecteren.

 lees meer op www.telegraaf.nl

 lees meer op www.nu.nl

 

lees verder...

Een mijlpaal is bereikt

24 maart 2017

Het is zo ver. Mijn Monumentenwacht is live. Vanaf heden hebben de leden van Monumentenwacht Utrecht een persoonlijke pagina. Hier staan onder andere de inspectierapporten. Het is mogelijk om een archief van uw pand op te bouwen. Via Mijn Monumentenwacht kunnen afspraken beheerd en vragen gesteld worden.

 

De eerste groep leden heeft inmiddels een brief ontvangen met de inloggegevens. Sommige leden hebben hun pagina direct geactiveerd. Daar zijn we blij mee! In april zal de tweede groep leden uitgenodigd worden om zich te registreren bij Mijn Monumentenwacht.

 

Wij zijn erg blij met deze mijlpaal. Laat ons weten wat u van Mijn Monumentenwacht vindt!

lees verder...

Renovatie toren van Schalkwijk

17 maart 2017

Vrijdagmiddag, 17 maart, was er een persbijeenkomst ter gelegenheid van de start Renovatie Toren van Schalkwijk. De toren staat inmiddels in de steigers. Monumentenwacht Utrecht is aangesteld voor de bouwbegeleiding van dit project en werkt nauw samen met de hoofdaannemer Van Grootheest.

 

Namens Monumentenwacht Utrecht vertelde Marc Diemel over de voorbereiding en uitvoering van het project. Jobse, aangetrokken voor het leiwerk, legde uit wat hun werk is. De wethouder, Kees van Dalen, was aanwezig namens de gemeente Houten.

 

http://houtensnieuws.nl/lokaal/toren-hervormde-kerk-schalkwijk-gerenoveerd-221675.

 

lees verder...

Stormcheck

1 maart 2017

Check uw dak na een storm. Als u grote schade heeft na een flinke storm, dan ziet u dat natuurlijk meteen. Maar een kleine schade, zoals een scheef gezakte of gebroken pan of een open gewaaid stuk lood valt doorgaans niet meteen op. Toch kan dit grote gevolgen hebben. Maak een rondje om uw pand en kijk naar dit soort details. Zo kunt u zelf een klein probleem dat grote gevolgen kan hebben, opsporen. Twijfelt u of de schade verholpen moet worden? Zit de schade hoog op het dak en kunt er zelf niet bij? Vraag ons om advies of om langs te komen! 

lees verder...

Informatieavond in Leusden

17 januari 2017

Op dinsdag 17 januari organiseerde de gemeente Leusden een bijeenkomst voor eigenaren van monumentale panden. De betrokken wethouder, Eric van Beurden, wil erfgoed hoog op de agenda zetten en in contact zijn met eigenaren om te sparren over wat er leeft. Monumentenwacht Utrecht was uitgenodigd om te vertellen over de organisatie, het werk van de wachter en (mogelijke) problemen waar een eigenaar tegenaan kan lopen en wat te doen.

Het was een informele bijeenkomst met vooraf gezamenlijk een hapje eten en na afloop nog gelegenheid voor napraten. Zo konden we ook een op een met eigenaren spreken. Alle aanwezige eigenaren waren zeer positief over dit initiatief van de gemeente.

lees verder...

Boerderijenonderhoud

15 september 2016

Op de boerderij Groot Zandbrink te Leusden vond een geanimeerde informatieavond plaats over boerderijenonderhoud. De aanwezige monumenteigenaren kregen veel tips over het onderhoud en vooral over waar op te letten om (vervolg)schade als gevolg van kleine gebreken te voorkomen. Ook in 2017 willen we graag op deze manier onze kennis delen met onze leden. Op de hoogte blijven? Hou de agenda in de gaten!

lees verder...

Wachters in de klas

26 oktober 2016

Monumentenwacht Utrecht komt jaarlijks ‘in de klas’ op een van de basisscholen in Utrecht. Na uitleg over het werk wordt buiten bij de bus meer verteld. De leerlingen zijn erg enthousiast; na alle verhalen van de wachters willen velen weten wat je moet studeren om wachter te worden.

 

Monumentenwacht vindt het heel belangrijk om het belang van goed onderhoud mee te geven aan onze jonge(re) generaties. Vindt u dit ook? Steun ons werk dan.


lees verder...

Open Monumentendag

10 september 2016

In het weekend van 10 september 2016 hebben naar schatting een miljoen mensen de Open Monumentendag bezocht.

Vele monumenten in heel Nederland stelden hun deuren open voor publiek. MonumentenWacht Utrecht was aanwezig met een stand op de informatiemarkt Utrecht in de Kloostertuin. Wachter Eloy demonstreerde hoe je leistenen hakt tot de juiste maat en vorm. En men mocht het ook zelf proberen.


lees verder...

Welkom nieuwe Raad van Toezicht

15 november 2016

Op 15 november 2016 vond een kennismaking van het bestaande bestuur met de leden van de nieuwe Raad van Toezicht plaats. Er werd ook een bezoek gebracht aan de wachters die de Onze Lieve Vrouwetoren aan het inspecteren waren.

De nieuwe Raad van Toezicht wordt per 1 januari 2017 geïnstalleerd en bestaat uit restauratiearchitect Wietske Dubelaar, financieel-jurist David Lukkien, E-manager en marketing-strateeg Erik Nieuwenburg en bouw- en assetmanager Remko Uenk.

 

Op de foto van links naar rechts:

Henk van de Kerk, Ed de Jong, David Lukkien, Dan Kool, Erik Nieuwenburg, Remko Uenk,  Wietske Dubelaar, Marina Laméris, Kees van Vliet

 

Inspectie Onze Lieve Vrouwetoren

 

inspectie Onze Lieve Vrouwetoren Amersfoort

 

De raad van toezicht op 15 november

 

lees verder...

Verkiezing Boerderij van het Jaar

28 mei 2016

Op 28 mei vond de 25ste verkiezing van de Boerderij van het Jaar in de provincie Utrecht plaats.

Het jubileum werd uitgebreid gevierd. Monumentenwacht was erbij en Marc Diemel gaf doe-het-zelf-tips voor boerderijenonderhoud.

Ter gelegenheid van het jubileum werd een mooi tijdschrift gemaakt. U ontvangt dit tijdschrift van ons als u ons werk via een donatie steunt. 

 

Foto's Frits van der Gronde

lees verder...

Inspectie van de Lekpoort van Vianen

16 juni 2016

Op 16 juni 2016 bezocht Monumentenwacht Utrecht Vianen en IJsselstein. De Lekpoort van Vianen stond in de steigers: een uitgelezen moment om het leidekkerswerk te bestuderen.

Tijdens het bezoek werden enkele dakvlakreparaties uitgevoerd en geïnspecteerd. Door met z’n allen op het werk te zijn kunnen de wachters van elkaar leren en tips uitwisselen. Ook werd de uitvoering van de details van de aansluitingen van het dak bekeken. Een leerzaam dagje!

lees verder...

Verandering regels rond aftrek

17 oktober 2016

Op Prinsjesdag 2016 werd aangekondigd dat de fiscale aftrek van kosten voor monumentenonderhoud van woonhuis-monumenten zou veranderen. In november werd het voorstel van de minister verworpen. Waarschijnlijk gaat de aftrek van kosten die u maakt voor uw woonhuis-monument wel veranderen, maar hoe, dat is nog onduidelijk. Als u veel werk te doen heeft aan uw monument, hou dan de berichtgeving hierover in de gaten. Monumentenwacht kan u helpen met een eventuele aanpassing van uw meerjarenplan. Vraag ons om advies.

lees verder...

Klimteam vernieuwt certificaten

24 april 2016

Het inspecteren op grote hoogte brengt veel risico’s met zich mee. Er zijn daarom ook veel trainingen nodig om veilig te kunnen blijven werken. Onlangs haalde ons klimteam weer opnieuw zijn certificaten. Specifieke trainingen in de klimhal rond veiligheid, EHBO en Bedrijfshulpverlener-op-hoogte, zoals het oefenen met het redden van een collega, keren jaarlijks terug. Op de foto’s wordt de reddingsactie uitgevoerd met de touwbrommer, een hulpmiddel om snel en veilig omhoog te komen.  

Klimteam vernieuwing certificaten  Klimteam vernieuwing certificaten

lees verder...

Afscheid Wichert van Dijk

6 april 2016

Op 6 april 2016 heeft Monumentenwacht Utrecht, onder grote belangstelling van meer dan 100 gasten, afscheid genomen van directeur Wichert van Dijk.

Wichert was vanaf 1999 onze directeur en heeft vanwege gezondheidsredenen afscheid genomen. In afwachting van een nieuwe directeur vervult Ed de Jong (e.dejong@monumentenwacht-utrecht.nl) de functie als directeur.

 

lees verder...

Nieuwe erfgoedwet

18 maart 2016

Vanaf 1 juli dit jaar wordt de nieuwe Erfgoedwet van kracht. De wet regelt dat alle wetgeving rond het erfgoed bij elkaar in één nieuwe wet komt. Ook voor monumenten verandert er het een en ander. Ten eerste gaat de regelgeving rond monumenten voor een deel naar de nieuwe omgevingswet. Deze wet gaat rond 2018 in werking treden. Als u een rijksmonument heeft, wordt de omgevingswet straks voor u belangrijk.

De belangrijkste wijziging in 2016 is de instandhoudingsplicht. Tot nu toe mocht u volgens de wet een monument niet beschadigen of vernielen. Passieve vernieling door niets te doen was ook verboden maar stond niet letterlijk in de wet. Dat gaat nu veranderen. De wet stelt: “Het is verboden een beschermd monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is.”

De instandhoudingsplicht betekent dat u als eigenaar:

• verplicht bent om uw pand wind- en waterdicht te houden;

• de specifieke onderhoudscyclus van (een onderdeel van) het monument niet mag laten verlopen;

• niet langdurig mag nalaten om noodzakelijk onderhoudswerk te verrichten;

• uw pand niet in een situatie mag brengen die leidt tot verval van onderdelen en/of bouwdelen waardoor de instandhouding van het rijksmonument niet gewaarborgd is.

Hulp bij instandhouding
Monumentenwacht Utrecht begrijpt heel goed dat de zorg voor monumenten een grote klus is die veel expertise vergt. Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring met het instandhouden van monumenten. Als u lid wordt dan kunt bij ons terecht met al uw vragen en helpen wij u om het noodzakelijke te doen.

Meer weten

lees verder...

Presentatie voor Statenleden

14 maart 2016

Op 14 maart vond een bijeenkomst plaats op Landgoed Oostbroek waarin drie Utrechtse erfgoedorganisaties, Landschap Erfgoed Utrecht, Steunpunt Archeologie en Monumenten en Monumentenwacht Utrecht zich hebben gepresenteerd aan de Statenleden van de provincie Utrecht.

Na een toelichting op het werk van de wacht en de nieuwe ontwikkelingen rond het digitaal inspecteren, de zogenaamde monumentenscan, namen wachters Sebastiaan en Jeroen de statenleden mee op een rondleiding. De statenleden konden zo even ruiken aan het werk van Monumentenwacht. Ook het dak werd geïnspecteerd.

Statenleden op het dak van van Landgoed Oostbroek

lees verder...

Inspectie Domtoren

8 maart 2016

De Monumentenwacht in actie tijdens een inspectie van de Domtoren te Utrecht op 8 maart 2016.

 

 

Inspectie domtoren Sebastiaan Inspectie domtoren Rob

Inspectie domtoren Marc

Rob en Henri inspectie domtoren

lees verder...

Toreninspecties

November 2016

Monumentenwacht Utrecht heeft een gespecialiseerd klimteam. Deze wachters inspecteren op grote hoogte. Door de methode van abseilen met touwen kunnen ze heel dicht op het monument inspecteren zonder steigers of kranen. Inmiddels heeft Monumentenwacht een ruime ervaring met de Utrechtse torens, niet alleen in Amersfoort, maar ook de Dom, de Cuneratoren in Rhenen en andere kerktorens worden regelmatig op deze wijze in ogenschouw genomen.

 Marc Diemel Onze Lieve Vrouwen toren Jeroen Achterberg Onze Lieve Vrouwen toren

lees verder...

Mijn Monumentenwacht

23 November 2016

Monumentenwacht Utrecht vernieuwt haar diensten met Mijn Monumentenwacht. Binnenkort gaat Mijn Monumentenwacht online. We zijn nu in de testfase. Met Mijn Monumentenwacht heeft u als lid toegang tot al uw gegevens, waaronder uw inspectierapporten. U kunt er uw afspraken beheren. Ook kunt u Mijn Monumentenwacht gebruiken om al uw gegevens en dossiers van uw pand(en) op te slaan in een persoonlijk archief. Natuurlijk staat de helpdesk van Monumentenwacht voor u klaar om vragen te beantwoorden. Neem alvast een kijkje.

lees verder...