Colofon

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, geldt er stilzwijgende toestemming voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.

Monumentenwacht Utrecht heeft de teksten op deze site zorgvuldig samengesteld en spant zich in om de informatie actueel te houden. Toch kan het zijn dat gegevens door de actualiteit worden ingehaald of om een andere reden incorrect zijn. De informatie op onze site is derhalve vrijblijvend. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de site.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen en voor de gevolgen van mogelijke fouten ervaart Monumentenwacht Utrecht geen aansprakelijkheid.

De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt.

 

Ontwerp en fotografie: TasT, projecten voor tastbaar erfgoed

Conceptontwikkeling Mijn Monumentenwacht: Fenicks en TasT, projecten voor tastbaar erfgoed

Constructie en technische realisatie: Enixé

 

 

Copyright 2016 Stichting Monumentenwacht Utrecht

Alle rechten voorbehouden