Gift of donateurschap

U heeft geen monument maar wilt u het werk van de wacht wel steunen. Dat kan! U kunt ons steunen met een eenmalige gift of u wordt donateur.

 

Al vele jaren ontplooit Monumentenwacht Utrecht, naast het inspectie- en advieswerk, educatieve activiteiten. Als erkend leerbedrijf begeleiden we stagiairs van middelbare en hogere beroepsopleidingen. Daarnaast verzorgen we rondleidingen voor het basisonderwijs. Soms worden we gevraagd om gastcolleges te verzorgen op hogescholen. Zo maken we op uiteenlopende manieren jongeren bewust van het belang van goed onderhoud en dragen we bij aan het opleiden van vakmensen. 

Tegelijk onderstrepen we met deze activiteiten onze status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Met uw steun kunnen we dit belangrijke werk voortzetten. 

 

 

 Donateur

Middels onderstaande knop kunt u zicht direct aanmelden als donateur. Wij nemen contact met u op en zorgen voor de administratieve verwerking in ons bestand.

 

 

Gift

U kunt uw gift storten op ons rekeningnummer:

  • Stichting Monumentenwacht Utrecht
  • IBAN: NL57FVLB0699714214
  • Ovv gift

Wilt u ons periodiek steunen voor minimaal vijf jaar? Maak dan gebruik van het formulier ‘periodieke gift in geld’. U kunt uw gift dan aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Omdat Monumentenwacht Utrecht een culturele ANBI is, heeft u recht op 125% belastingaftrek. Meer informatie leest u op www.belastingdienst.nl.

download formulier

 

Het RISN-nummer van de Monumentenwacht Utrecht is:  3115116