subsidie

De Rijksoverheid stimuleert eigenaren van rijksmonumenten om planmatig onderhoud uit te voeren. Dit doet het Rijk door middel van de SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten). Deze geldt niet voor woonhuis-monumenten. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de onderhoudskosten. Voor een SIM-aanvraag heeft u een meerjarenonderhoudsplan nodig. Monumentenwacht kan dit plan voor u maken en de SIM-aanvraag voor u opstellen.

Gemeenten hebben hun eigen regelingen voor gemeentelijke monumenten. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Meer informatie over instandhoudingssubsidie